Ποιοι
είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας ιδρύθηκε το 1996. Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν στη Δημόσια Υγεία και ειδικότερα στην πρόληψη, προαγωγή της υγείας, ποιότητα της περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας, καθώς και στις κοινωνικές διαστάσεις των προβλημάτων της Δημόσιας Υγείας και των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών και των συναφών θεσμών και οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Για τη Δημόσια Υγεία, τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες και τους συναφείς θεσμούς & οργανισμούς